ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017