• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.
Du skal logge ind for at skrive en note
© istockphoto.com
© istockphoto.com

Til dette kapitel kan du i iBogen finde tilhørende materiale:

  • Præsentationer
  • Interaktive quizzer
  • Øvelser
  • Caseopgaver
  • Tjekopgaver
  • Video
Du skal logge ind for at skrive en note

I en virksomhed er der behov for hurtige og præcise informationer. Udveksling af informationer med omverdenen sker ofte elektronisk. Som eksempel kan nævnes, at det offentlige kun vil modtage elektroniske fakturaer fra deres leverandører. Disse forhold har betydet, at stort set alle virksomheder i dag er afhængige af et økonomisystem.

Vi har i de tidligere kapitler taget udgangspunkt i, at regnskabsarbejdet bliver udført manuelt. Principperne for bogføring og regnskabsudarbejdelse ændres dog ikke, selv om der anvendes it.

Du skal logge ind for at skrive en note

Case: Fashion Shoe

Der findes flere forskellige it-systemer, der kan anvendes til økonomistyring i virksomheden.

Virksomhedens valg af økonomisystem afhænger blandt andet af:

  • Virksomhedens størrelse
  • Behovet for informationer fra systemet
  • Kravene til økonomistyringen.

Denne lærebog præsenterer teori, videoinstruktioner og minimanualer til tre forskellige økonomisystemer:

Du skal logge ind for at skrive en note

De fleste økonomisystemer er opbygget i moduler, som virksomheden kan tilkøbe og tilpasse afhængigt af behovet.

Mindre virksomheder har normalt ikke behov for alle modulerne. De vil ofte kunne klare sig med økonomimodulet (finansmodulet eller bogføringsmodulet). Vi vil i dette kapitel se nærmere på dette modul. De øvrige moduler vil blive gennemgået i lærebogen Erhvervsøkonomi niveau C.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018