• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.

Hvordan kan du bruge iBogen?

FED Erhvervsøkonomi er et webbaseret undervisningsmateriale til faget erhvervsøkonomi på hg.
Du kan bruge iBogen i flere sammenhænge:

 • Som introduktion til et stofområde. Tjek fx præsentationen til det enkelte afsnit eller se videoklip, der understøtter teorien og giver praktiske eksempler fra virkelighedens verden.
 • Som opsamling på et stofområde, når emnet er gennemgået på klassen. Ud fra menustrukturen på iBogen kan du hurtigt få et overblik over de teorier og begreber, der knytter sig til stofområdet.
 • Som repetition af et stofområde. Brug præsentationerne i dit eget tempo eller afprøv quizzerne
 • Som værktøjskasse i forbindelse med opgaveløsning. Flere af skabelonerne kan downloades i Word- og Excel-format, så du kan træne dine IT-kompetencer
 • Interaktive quizzer, hvor du kan øve dig i teorier, begreber og fagudtryk

Præsentationerne

Sådan kan du bruge præsentationerne:

 • Til introduktion til et stofområde
 • Til genopfriskning, i lektiecaféen eller derhjemme, hvis der var et emne, du ikke fik helt tjek på.
 • Præsentationerne er opbygget pædagogisk trin for trin. Du kan arbejde sig igennem i det tempo, der passer dig. Flere af præsentationerne er indbygget med små overskuelige testopgaver og inddrager videoklip.

Videoerne

Skab et overblik med materialeoversigten over videoklip opdelt efter afsnit og typer.

Sådan kan du bruge videoklippene:

 • Fælles visning på klassen. Deltag i klassediskussionerne, eller løs en af de (gruppe-)opgaver eller quizzer, der hører til emnet. Hvordan foregår det i den virksomhed, som du kender fra dit fritidsjob?.
 • Som alternativ til læsning af teorien.
 • Nogle gange vises videoklip samlet på klassen. Til opgaverne ligger iøvrigt Word-skabeloner, som du kan udfylde. Spørg din underviser efter hovedtelefoner, så I ikke forstyrrer hinanden, mens I ser og lytter til klippene. Måske vil du have behov for at gentage nogle af videosekvenserne.

Opgaverne

Sådan bruger du opgaverne:

 • Til måling af dine forudsætninger og kunnen på området
 • Til praktisk træning efter teorigennemgang
 • Til repetition af emner
 • Nogle af opgaverne findes også i det tilhørende opgavehæfte, mens andre, især interaktive opgaver, kun findes i iBogs-udgaven.
 • Til at opnå rutine i fx bogføring
 • Til at quizze dig til forståelse af teorien

Sådan bruger du repetitionsopgavene:

 • Som repetition og genopfriskning
 • Til individuelt arbejde i eget tempo efter forudsætninger
 • Til dig, der af den ene eller anden grund er kommet bagud i faget
 • Til dig, der efterspørger ekstraopgaver til gennemgåede stofområder eller efterlyser samlet overblik

Sådan bruger du informationssøgningsopgaver:

 • Som variation til undervisningen
 • Til individuelt arbejde eller pararbejde
 • Til at bringe virkeligheden og aktuelle virksomheder ind i undervisningen

Sådan bruger du caseopgaver:

 • Til at træne case-metoden
 • Til at træne metoder til informationssøgning
 • Til at arbejde praksisnært efter teoretisk gennemgang
 • Til at lære den aktuelle case-virksomhed at kende
 • Til at komme i form til eksamen
 • Til at træne præsentationsteknik og argumentation
 • Til at træne samarbejde og vidensdeling

Sådan bruger du tjekopgaverne:

 • Som dine egne notater
 • Som afleveringsopgaver eller tjek-opgaver
 • Som en del af den mundtlige træning på klassen

Sådan gemmer du interaktive quizzer

Hvis du vil gemme quizresultater på din pc, kan du bruge hjælpeprogrammet dopdf. Der findes også andre gratis PDF-printere.

Dopdf kræver, at du bruger Firefox.

Download Firefox gratis.

Videoen viser, hvordan eleven kan:

 • Gemme resultaterne af interaktive opgaver.
 • Udskrive til PDF-format med programmet dopdf. 
 • Arkivere opgaverne.

Med Mac skal du bruge Firefox eller Safari. Det er ikke nødvendigt at hente et ekstra program til at gemme dine resultater, da Mac OS X har en indbygget PDF-printer. Når du klikker Print (cmd+p) skal du vælge PDF nederst i venstre hjørne og derefter Arkiver som PDF.

Værktøjskassen

Sådan kan du bruge værktøjskassen:

Excel-skabelonerne

Sådan kan du bruge Excel-skabelonerne:
Bemærk, at der findes forskellige versioner af skabelonerne til forskellige niveauer.

 • Skabelonerne sørger for et overskueligt og pænt layout
 • Som kontrol af at en opgave er løst korrekt - flere af skabelonerne er opbygget med kontrolfunktioner.
 • Som støtte til afleveringsopgaver
 • Som støtte til caseopgaver

Brug fx:

ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018