• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.

Lærebogen FED Erhvervsøkonomi dækker niveau F, E og D er beregnet til brug ved undervisningen i faget Erhvervsøkonomi på handelsskolernes grunduddannelse og på tilsvarende enkeltfagskurser. Undervisningsmaterialet kan endvidere anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi.

Materialet er også velegnet til selvstudium, fjernundervisning eller i såkaldte flex-ordninger, hvor du arbejder delvist på egen hånd eller meget selvstændigt, idet materialet er meget interaktivt, og mange af opgaverne er selvrettende.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 1272 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag af 16.11.2010 bilag 5 gældende fra 1. juli 2011 samt vejledningen til grundfaget erhvervsøkonomi.

Det fremgår af iBogens indholdsfortegnelse, hvilke niveauer (F,E og D) de enkelte kapitler og afsnit hører til.

Formålet med iBogen er at give dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske sammenhænge samt overblik over fagets stofområder.

Hensigten er at give dig mulighed for at arbejde med faget erhvervsøkonomi på en anden måde end gennem den traditionelle bog.

Om FED Erhvervsøkonomi

iBogen henvender sig især til elever og lærere, der arbejder med faget erhvervsøkonomi på hg.
Formålet er at give dig mulighed for at arbejde med faget erhvervsøkonomi og give dig overblik på en anden måde end gennem den traditionelle bog. Det iBogen vil, er at give dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske sammenhænge og give dig overblik over fagets stofområder.
iBogen er også velegnet til selvstudium, fjernundervisning eller i de forskellige flexordninger, hvor du arbejder mere selvstændigt og i eget tempo.

Eksempelvis kan du med ganske få klik:

  • Meget hurtigt skaffe overblik over bogføringsreglerne, kontoplanen, årsregnskabets opbygning eller et bestemt emne i faget
  • Eller du kan finde ud af, hvordan man forbereder sig til caseeksamen.
  • Opbygge dine egne noter, som du kan gemme og redigere i efter behov
  • Og ikke mindst: Du kan selv være aktiv og finde netop de emner i faget, du har brug for, hvor du er lige nu. Brug søgefeltet øverst på siderne.

iBogens ide

Ideen bag iBogen er:

  • At sætte ikke blot ord og tal - men også billeder og lyd på faget
  • At sikre den praksisnære indgangsvinkel til faget gennem små videoklip med eksperter og repræsentanter fra virksomheder
  • At give dig mulighed for at arbejde individuelt og i eget tempo med fx præsentationer og quizzer
  • At give dig mulighed for at arbejde aktivt med IT-værktøjerne - fx regneark
  • At tilgodese dig, der motiveres gennem alternative læringsstile. Teorien beskrives enkelt og præcist. Videoklip gengiver teorien og viser dig eksempler fra praksis. Du finder også interaktive modeller og spil, der bygger på dit behov for at bevæge dig, mens du lærer
  • At tilbyde dig, der ikke er så læsestærk - eller motiveret - variation i undervisningen.
ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018