• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.

Erhvervsøkonomi niveau FED er udarbejdet til erhvervsøkonomi på handelsskolens grunduddannelse.

Køb adgang til FED Erhvervsøkonomi

Udgivelsen udfases pr. 1/8 og opdateres ikke efter 1/6. Ny udgave til EUD/EUX er udkommet, se eo.systime.dk.

Forfattere:

 • Birgitte Schou, HA, underviser på Handelsskolen Silkeborg, hg-uddannelsen
 • Henrik Højmark, underviser på Tradium, hg, Rådmands Boulevard
 • Marianne Poulsen
 • Gitte Størup
 • Knud Erik Bang

Forlagsredaktion:

 • Rikke Haue

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne ved at du klikker på "Sig din mening" i nederste højre hjørne af iBogen.

Det får du med iBogen

 • 30 præsentationsvideoer
 • 30 revisorvideoer
 • 17 Thaysen/Christensen-videoer
 • 13 GrünBag-videoer
 • 120 almindelige opgaver
 • 420 interaktive opgaver
 • 8 tjekopgaver
 • 10 informationssøgningsopgaver
 • 10 caseopgaver
 • 17 selvrettende opgaver
 • 13 blandede bolsjer-opgaver
 • 10 repetitionsopgaver
 • Værktøjskasse med oversigter og skabeloner

Om FED Erhvervsøkonomi

ISBN: 978-87-616-2917-3

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2011

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018