• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.
Du skal logge ind for at skrive en note

Oversigt over screencasts og forklarede figurer

AfsnitIndholdTitel og placering
1.1Virksomhedstyper Få figur 1.2 (En distributionskæde for kartoffelchips) forklaret
2.1Idégrundlag og idéFå figur 2.1 (Virksomhedens idé) forklaret
3.2OrganisationsprincipperFå linje-princippet forklaret
Få det funktionelle princip forklaret
Få linje- og stabsprincippet forklaret
4.1ResultatopgørelsenFå figur 4.2 (resultatopgørelsen) forklaret
4.2BalancenFå figur 4.3 (balancen) forklaret
4.4BogføringsreglerneSådan bruges farvekodesystemet
7.1MomssystemetFå momssystemet forklaret
8.1FakturaFå fakturaen forklaret
11.3Opgørelse af egenkapitalenFå figur 11.1 forklaret
14.1KassekreditFå figur 14.1 forklaret
15.1Den lineære metodeFå den lineære metode forklaret
15.2SaldometodenFå saldometoden forklaret
Du skal logge ind for at skrive en note
KapitelPræsen-
tationer
RevisorvideoThaysen/
Christensen
GrünBAG
1.1 Virksomheds-
typer
Virksomheds-
typer
Hvad er Dansk revision? Virksomheds-
typer?
1.2 Virksom-
hedens ejer-
forhold
Virksomhedens ejereEjerformen
1.3 Virksom-
hedens interes-
senter
Virksomhedens interessenterVirksomhedens interessenter
2.1 Idégrundlag og idéIdégrundlag
og idé
2.2 Virksom-
hedens mål
Virksomhedens mål
2.3 Virksom-hedens økonomiVirksomhedens økonomiEtableringsbudgettet
3.1 Virksom-
hedens funktioner
Virksomhedens funktioner
3.2 Organisa-
tionsprincipper
Organisations-principperOrganisations-
plan
3.3 ArbejdsdelingArbejdsdeling
4.1 Resultat-opgørelsenResultat-opgørelsenIndtægter og omkostninger
4.2 BalancenBalancen
4.3 Fra bilag til årsregnskabFra bilag til årsregnskab
4.4 Bogførings-
regler
Bogførings-regler
4.5 Kontoramme
og kontoplan
Kontoramme og kontoplan
5.1 Bogføring i Fashion ShoeBogføring i Fashion Shoe
5.2 KonteringsarkKonteringsark
6.1 KasseKasse
6.2 Bank-
indestående
Bankindestående
6.3 KasserapportKasserapport
6.4 Kasse-
afstemning
KasseafstemningKasseafstemningAfstemning af likvide midler
6.5
Bankafstemning
Bankafstemning
7.1 Moms-
systemet
MomssystemetMomsregistreringMomsbegrebet
7.2 Registrering af momsRegistrering af momsMoms
7.3 Afslutning af momsregnskabetAfslutning af moms-
regnskabet
Momsregnskabet
8.1 FakturaFakturaFaktura
8.2 Kontant varekøb og varesalgKontant varekøb og varesalgVaresalg
8.3 Varekøb på kredit (niveau E)Varekøb på kreditVarekøb
8.4 Varesalgkredit (niveau E)Varesalg på kreditPrisfastsættelsen
8.5 VareforbrugVareforbrugVareregnskabet
9.1 Registrering af andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerMesser
9.2 Andre eksterne omkostninger
kredit
Andre eksterne omkostninger på kredit
10.1 Anskaffelse af inventarAnskaffelse af inventarAnlægs-aktiver og omsætnings-aktiver
10.2 Anskaffelse af bilAnskaffelse af bil
11.1 Indskud af egenkapitalKapitalindskud
11.2 PrivatforbrugPrivatforbrug
11.3 Opgørelse af egenkapitalenOpgørelse af egenkapitalen
12.1 VareforbrugVareforbrug
12.2 AfskrivninganlægsaktiverAfskrivning på anlægsaktiver
12.3 MomsafslutningMomsafslutning
12.4 Overførsel af privatforbrug til konto for egenkapitalOverførsel af privatforbrug til kapitalkontoen
12.5 Opstilling af årsregnskabetOpstilling af årsregnskabetÅrsregnskabet
13.1 ResultatbudgetResultatbudget
13.2 BudgetkontrolBudgetkontrolHvad er budgetkontrol?
14.1 KassekreditKassekredit
14.2 KasserapportKasserapport
14.3 Afstemning af kassekreditAfstemning af kassekredit
14.4 Langfristet lånLangfristet lån
15.1 Den lineære metodeDen lineære metode
15.2 SaldometodenSaldometoden
16.1 SaldobalanceSaldobalance
16.2 ÅrsregnskabÅrsregnskab
16.3 Kommentarer til årsregnskabetKommentarer til årsregnskabet
16.4 SelskabsregnskaberSelskabsregnskaber
16.5 Årsregskabets formålÅrsregnskabets formål
17.1 ØkonomimoduletØkonomimoduletRevisorvideo: IT i bogføringen
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudgetKvartalsopdelt resultatbudget
18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudgetKvartalsopdelt likviditetsbudgetRevisorvideo: Finder der andre typer af budgetter?
18.3 Kommentarer til budgetterneKommentarer til budgetterne
18.4 Budgetteret balanceBudgetteret balance
19.1 Virksomhedens miljø-interessenterVirksomhedens miljøinteressenter
19.2 Virksomhedens miljøbelastningVirksomhedens miljøbelastning
19.3 Indsamling og analyse af miljødataIndsamling og analyse af miljødata
19.4 Grønne regnskaberGrønne regnskaber
19.5 MiljømærkerMiljømærker
20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulationBidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation
20.2 Bidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulationBidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulation
20.3 Bidragskalkulation ved køb i udenlandsk valutaBidragskalkulation ved køb i udenlandsk valuta
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018