• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.
Du skal logge ind for at skrive en note
A-indkomst

Bidragsgrundlaget minus AM-bidraget

A-skat

Beregnes som en %-del af trækgrundlaget

Afdrag

Et afdrag gør gælden på det langfristede lån mindre

Afskrivning

Årets værditab på anlægsaktiver. Registreres som en omkostning

Akkumulerede afskrivninger

Angiver det samlede værditab på anlægsaktiver

Aktiv

De værdier (beholdninger) virksomheden har anbragt (bundet) penge i. Med andre ord virksomhedens pengebinding

AM-bidrag

Arbejdsmarkedsbidraget er en skat, der beregnes som 8 % af bidragsgrundlaget

Andre eksterne omkostninger

Dækker over salgsfremmende omkostninger, lokaleomkostninger, bilers driftsomkostninger og øvrige omkostninger

Andre kreditorer

Virksomhedens leverandører af aktiver og omkostningsvarer. En samlebetegnelse for de virksomheder, virksomheden skylder penge. 

Anlægsaktiv

Aktiver, som virksomheden anvender over en længere årrække - eksempelvis Biler og Inventar. (Modsat omsætningsaktiver, der udskiftes løbende)

Ansvar

Pligten til at udføre de trufne beslutninger og ordrer

ATP

Bidrag til tvungen pensionsopsparing. Forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Såvel arbejdstager som arbejdsgiver bidrager til ordningen. For en fuldtidsansat svarer bidraget til kr. 90,00 pr. måned, mens arbejdsgiveren betaler det dobbelte

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018