• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.
Du skal logge ind for at skrive en note
© istockphoto.com
© istockphoto.com

Til dette kapitel kan du i iBogen finde tilhørende materiale:

  • Præsentationer
  • Interaktive quizzer
  • Øvelser
  • Caseopgaver
  • Tjekopgaver
  • Video
Du skal logge ind for at skrive en note

Ejerne af en virksomhed er meget interesserede i, hvordan det går med økonomien i virksomheden. Derfor opstiller man en gang om året et årsregnskab.

Årsregnskabet viser, hvor stort et overskud eller underskud, virksomheden har haft i det seneste år. Det fremgår også af årsregnskabet, hvor stor en kapital ejeren har stående i sin virksomhed. Det kaldes virksomhedens egenkapital. Årsregnskabet giver også mange andre informationer, fx hvor stor en gæld virksomheden har.

Mange virksomheder udarbejder regnskaber flere gange om året, fx en gang i kvartalet. Det gør man for bedre at kunne styre virksomhedens økonomiske udvikling. Det kaldes perioderegnskaber.

Det er ikke kun af hensyn til virksomhedens ejer og ledelse, at man udarbejder regnskaber. Bogføringsloven siger, at en virksomhed mindst en gang om året skal udarbejde et regnskab. Lovkravet om at udarbejde et årsregnskab er indført, for at virksomhedens interessenter (fx banken og det offentlige) kan få informationer om virksomhedens økonomi.

Et årsregnskab består af en resultatopgørelse for regnskabsåret og en balance ultimo regnskabsåret. Ultimo betyder ved slutningen af. For år 2 ser det sådan ud:

Du skal logge ind for at skrive en note

Figur 4.1 Resultatopgørelse og balance

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629173. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018