Note
Du skal logge ind for at skrive en note.
© istockphoto.com
© istockphoto.com

Til dette kapitel kan du i iBogen finde tilhørende materiale:

 • Præsentationer
 • Interaktive quizzer
 • Øvelser
 • Caseopgaver
 • Tjekopgaver
 • Video
Note
Du skal logge ind for at skrive en note.

I kontoplanen findes følgende konti under andre eksterne omkostninger:

 • 3100: Salgsfremmende omkostninger
 • 3200: Lokaleomkostninger
 • 3300: Kassedifferencer
 • 3400: Bilers driftsomkostninger
 • 3900: Øvrige omkostninger
Note
Du skal logge ind for at skrive en note.

HUSK

Alle konti under andre eksterne omkostninger hører hjemme under omkostninger i resultatopgørelsen, og de har derfor en debetsaldo.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note.

Momsreglerne for andre eksterne omkostninger kan opdeles på følgende måde:

 • De fleste omkostninger er belagt med moms, som kan medregnes i købsmomsen. Det gælder fx revisorhonorar, kontorartikler, annoncer og indpakningsmaterialer. I disse tilfælde kan godtgøres momsen hos SKAT.
 • Nogle omkostninger er belagt med moms, men momsbeløbet kan ikke medregnes i købsmomsen, og virksomheden får dermed ikke momsen godtgjort hos SKAT. Omkostninger til personalepleje er et eksempel herpå. Af andre eksempler kan nævnes: Omkostninger til drift af personbiler og omkostninger til repræsentation (køb af tobaksvarer, vin, spiritus, blomster og lignende). Det vil i denne lærebog med tilhørende opgavesamling tydeligt fremgå af teksten, hvis momsen af en omkostning ikke kan medregnes til købsmomsen. I disse tilfælde er det det fulde beløb, der skal omkostningsføres.
 • Nogle omkostninger er ikke belagt med moms. Der er fx ikke moms på frimærker, avisabonnementer og forsikringspræmier. Normalt er der heller ikke moms på husleje.
Note
Du skal logge ind for at skrive en note.